KONKURS "PODŁOGI W PRAWDZIWYM ŻYCIU"

Wygraj swoją podłogę PERGO!

Prześlij zdjęcie i zyskaj szansę na wygranie swojej podłogi!

Tak to działa

1

Kup podłogę PERGO

Kup podłogę PERGO w okresie pomiędzy 20/06/2022 a 30/10/2022.

Zrób zdjęcie swojej podłogi w prawdziwym życiu

2

Zrób zdjęcie swojej podłogi w prawdziwym życiu. Upewnij się, że podłoga jest w pełni zainstalowana, a ludzie i/lub przedmioty na niej się znajdujące są widoczne.

Prześlij zdjęcie do nas

3

Odpowiedz na pytanie rozstrzygające i prześlij zdjęcie swojej podłogi oraz rachunku w okresie pomiędzy 20/06/2022 a 30/10/2022.

Otrzymaj swoją gwarantowanąnagrodę!

4

Dla każdego poprawnego zgłoszenia do konkursu przewidzieliśmy nagrodę gwarantowaną: zestaw sprzątający.

Zyskaj szansę na wygranie swojej podłogi

5

Ze zwycięzcą skontaktujemy się pomiędzy 15/11/2022 a 15/12/2022.

Zasady i warunki


Konkurs

 • Ten konkurs jest przeznaczony dla klientów, którzy kupili dowolny typ podłogi Pergo w Polsce u oficjalnego dealera Pergo (wymienionego na liście FAD w witrynie internetowej Pergo) w okresie od 20.06.2022 do 30.10.2022. Za datę zakupu uważa się datę na paragonie/fakturze.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie swojej podłogi Pergo w swoim prawdziwym życiu. Obraz powinien być wyraźny, a podłoga powinna być w całości ułożona. Zdjęcia podłóg bez ludzi lub elementów mebli nie będą brane pod uwagę w konkursie. Uczestnicy mogą wziąć udział podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i odpowiedź na pytanie rozstrzygające, a także przesyłając zdjęcie oraz paragon/fakture na rejestracja.pergo.com/pl. Zgłoszenia będą przetwarzane od 20.06.2022 do 15.12.2022. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w przypadku podania przez uczestnika niewystarczających, niepełnych lub błędnych danych kontaktowych podczas udziału. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, kontuzje lub wypadki, które mogą wystąpić w wyniku wygrania nagrody i / lub udział w Konkursie. Zdjęcia przesłane po 30.10.2022 nie będą brane pod uwagę.


Nagroda

 • Nagrodą jest zwrot środków za podłogę do 5 000 tysięcy złotych. Jeśli podłoga jest warta mniej niż 5 000 złotych, zwrócona zostanie tylko kwota zapłacona przez klienta.
 • Pięciu zwycięzców zostanie wyłonionych za pomocą pytania rozstrzygającego. 
 • Ze zwycięzcami skontaktujemy się osobiście pomiędzy 15 a 30 listopada 2022 r.
 • Akcja jest organizowana przez Unilin Flooring BV z siedzibą w Wielsbeke, Ooigemstraat 3, Belgia. Akcja nie łączy się z innymi ofertami lub działaniami firmy Unilin Flooring.

Pytania

 • Pytania / skargi można przesyłać na adres servicePL@unilin.com do 15.11.2022.

Własność intelektualna

 • Jeżeli udział w konkursie wymaga od uczestnika zgłoszenia pracy (obraz, dźwięk, ...), uczestnik gwarantuje, że praca ta nie naruszy żadnych praw, w tym między innymi praw własności intelektualnej i praw do prywatności osób trzecich. Uczestnik gwarantuje, że uzyskał zgodę właścicieli zdjęć lub osób, które miałyby być wysłuchane lub widziane przy zgłoszeniu. Uczestnik zwalnia Organizatora z roszczeń osób trzecich z tego tytułu.

Rozporządzenie RODO

 • Firma Unilin BV zachowa Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 • Unilin BV podejmie wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych (tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) oraz wszystkich przepisów krajowych lub europejskich wdrażających lub uzupełniających te przepisy). W związku z tym Unilin BV prosi o zgodę uczestnika na zapisanie danych osobowych.
 • Wypełniając formularz, przekazujesz swoje dane osobowe firmie Unilin BV. Używamy Twoich danych do tego konkursu, aby poinformować Cię o wynikach. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane i jak możesz skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zapoznaj się z naszą polityką prywatności https://www.unilin.com/en/privacy.


Zasady niniejszego Konkursu podlegają przepisom prawa belgijskiego. Organizator i uczestnik będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów związanych z niniejszym Konkursem lub interpretacją niniejszego Regulaminu. W przypadku braku rozwiązania spór można skierować do Sądu Handlowego w Gandawie, Oddział Kortrijk, który ma wyłączną jurysdykcję w tej sprawie.


Copyright © 2022. All rights reserved.